Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

TripOnMe tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Website, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với các thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. triponme.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến triponme.net. Những thông tin khác có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng triponme.net có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.


Phạm vi sử dụng thông tin

Triponme.net thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về bảo mật…


Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của người sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của triponme.net .


Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những người được tiếp cận bao gồm quản trị viên của triponme.net, khách hàng (chỉ có thể tiếp cận với thông tin của khách hàng đó).


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

  • Công ty TNHH Đồng Hành Cùng T.O.M.
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Văn phòng: Tầng 46 & 56, Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại văn phòng: +84911910041

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Khách hàng có thể vào mục thông tin tài khoản để chỉnh sửa các thông tin cá nhân trên website hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được trợ giúp thay đổi thông tin.


Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.


Cart
  • No products in the cart.